Algemene Ledenvergadering 2020 – update

Het bestuur nodigt hierbij haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 13 januari 2020. De vergadering start om 20:00 uur in ons clubgebouw. De agenda is bekend en kan hieronder gedownload worden.

Zet 13 januari vast in je agenda zodat je mee kunt praten over onder andere de toekomst van onze vereniging.


1. Opening
2. Vaststellen aantal stemmen
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 19 november 2018
5. Financieel verslag over het seizoen 2018-2019
a. Beantwoording schriftelijke vragen
b. Toelichting op de jaarstukken
c. Toelichting door de kascommissie
d. Vaststellen van de exploitatierekening seizoen 2018-2019 en dechargeren van het bestuur voor het gevoerde financiƫle beleid
e. Verkiezing kascommissie
6. Begroting seizoen 2019-2020
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Marco Dieleman
8. Overige ontwikkelingen
9. Rondvraag
10. Sluiting
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.