Gedragscode

AKV Soesterkwartier wil met het nieuwe beleidsplan ongewenst gedrag beperken. Gedragscodes zijn regels die vaak binnen de vereniging als ongeschreven regels worden gehanteerd. Deze ongeschreven regels zijn in codes vastgelegd. Door middel deze gedragscodes vast te leggen en duidelijk te maken welke normen (regels) er gelden, wordt meteen duidelijk dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is. Iedereen wordt van deze gedragscodes op de hoogte gesteld, zodat iedereen er naar kan worden verwezen en erop kan worden aangesproken.

De regels zijn via onderstaande link te downloaden.