Privacyverklaring

Wij hebben een privacyverklaring opgesteld om onze leden, klanten en websitebezoekers duidelijk te informeren over de privacygevoelige gegevens die wij verzamelen. In de privacyverklaring hebben we aangegeven met welk doel de gegevens bewaard worden en de bewaartermijn. Eventuele vragen over de verklaring kunt u mailen naar

De volledige privacyverklaring is middels onderstaande link te downloaden.