Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

De Vertrouwens Contact Persoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot ongewenst gedrag. Barbara Pater is de Vertrouwens Contact Persoon binnen onze vereniging. Zij acteert geheel onafhankelijk van het bestuur en behandeld zaken strikt vertrouwelijk.

Wij zijn een korfbalvereniging die zich voor ogen stelt om voor iedereen, jong en oud, een omgeving te creëren waarin de persoon zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier korfballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te behouden willen we er alles aan doen om ongewenste gedrag, die dit in de weg staan, zoveel mogelijk te voorkomen.
Enkele vormen van ongewenst gedrag zijn:
• Agressie en geweld
• Treiteren en pestengedrag
• Seksuele intimidatie
• Discriminatie
• Interne criminaliteit

Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden. Vaak wordt er een drempel ervaren om naar iemand toe te stappen, om de dingen waar je last van hebt met hen te delen (bv door angst, schaamte of onmacht).

Om de drempel te verlagen is Barbara Pater als Vertrouwens Contact Persoon binnen de vereniging actief. Het ‘probleem’ wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De VCP is aanspreekbaar voor spelers, ouders van spelers, kaderleden, vrijwilligers en bestuurders. De VCP zal de volgende stappen doorlopen:
• Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;
• In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
• Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing (alleen met toestemming van die persoon);
• Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de vereniging om preventief maatregelen te nemen tegen ongewenst gedrag. Barbara Pater is als VCP bereikbaar via .

Barbara Pater stelt zicht voor

Ik ben Barbara Pater. Ik ben 46 jaar, werkzaam als verpleegkundige, volg een studie toegepaste psychologie en ben de moeder van Rik die in de C1 speelt. Sinds kort ben ik aangesteld als vertrouwenscontactpersoon bij de vereniging.

Ik vind het belangrijk dat leden, zeker kinderen, op een fijne en veilige manier kunnen sporten bij onze club. Bij mij, als VCP, kun je terecht met vragen over en meldingen van alle vormen van ongewenst gedrag binnen de vereniging waardoor jij je onveilig voelt of iemand in jouw omgeving zich onveilig voelt. Ik luister naar je verhaal en help je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Alles wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet of waar je zelf niet achter staat.

Mocht je te maken krijgen met ongewenst gedrag spreek mij dan gerust aan op het veld of neem contact op via de .